RBT MyMusic - zerikarli gudoklar o'rniga musiqa!

Avto-javob beruvchi/Автоответчик


Avto-javob beruvchi/Автоответчик

Avto-javob beruvchi/Автоответчик

Xizmat doirasdan tashkarida/Вне зоны доступа.

Avto-javob beruvchi/Автоответчик

Avto-javob beruvchi/Автоответчик

Raqam notog'ri terilgan/Набран не существующий номер.

Avto-javob beruvchi/Автоответчик

Avto-javob beruvchi/Автоответчик

Apparati o'chirilgan/Аппарат выключен.

Avto-javob beruvchi/Автоответчик

Avto-javob beruvchi/Автоответчик

Siz chaqiriyotgan abonent hozir javob bera olmaydi/Вызываемый абонент на данный момент ответить не может.

Avto-javob beruvchi/Автоответчик

Avto-javob beruvchi/Автоответчик

Terilgan raqam boshqa raqamga o'tkazilyabdi/Вызов будет переадресован.